Các bước chính để xây dựng trang web

by MuoiMuoi on 18 Tháng Mười Một, 2015

Các doanh nghiệp khác nhau sẽ làm theo những quy trình khác nhau, đòi hòi sự tham gia của những nhóm người khác nhau khi thiết kế, phát triên và sử dụng trang web. Bất kê bạn tiếp cận theo hướng nào và quy trình chính thống hay không, luôn có một số bước chủ chốt, là thành phần của bất kỳ dự án phát triển web nào:

• Lập kế hoạch: Thiết lập các mục tiêu của bạn cho trang web; phân tích đối thủ cạnh tranh; xác định thị trường mục tiêu, khách hàng sẽ tìm thấy bạn trên mạng bằng cách nào và họ sẽ tìm kiếm thứ gì khi tiếp cận bạn; vạch ra một lịch trình và quyẽt định ai sẽ làm gì và và làm vào lúc nào.

• Thiết kế: Quyết định “diện mạo và cảm nhận” của trang web: màu sắc, đồ họa, cơ cấu thông tin (cách sắp xếp hoặc cấu trúc thông tin), điều hướng, v.v… Cách thức thông tin đưđc sắp xếp có thê ành hưởng rất lớn đến tính khả dụng của trang web, cũng như sự quen thuộc trong nhận thức và độ
uy tín cho cả người dùng lân các công cụ tìm kiêm.

• Phát triển: Kết hợp mọi thứ với nhau, sử dụng thiết kế đã thống nhất và xây dựng các trang con thực trong trang web, phác thảo nội dung, các liên kết và hệ thống điều hướng.

• Kiêm tra: Đảm bảo mọi thứ hoạt động đúng ý trước khi đê nó hòa vào dòng chảy Internet rủi ro cao.

• Thiết kế web có tính phản hồi cao (RWD) – nếu khách hàng của bạn là những người hay di chuyên, thì sẽ khôn ngoan hơn nếu bạn lưu tâm đến kích cd màn hình và tính năng cùa thiết bị di động khi thiết kế trang web (sẽ được trình bày thêm sau trong chương này).

• Triển khai: Trang web mới của bạn sẽ hoạt động trên Internet đê cả thế giới có thê tiếp cận nó… hoặc không, điều gì cũng có thê xảy ra.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: