Hướng mới cho SEO

by MuoiMuoi on 13 Tháng Một, 2013

Trong thời gian 1 năm và tháng 9 qua, đã có một số thay đổi quan trọng liên quan đến hướng mà các công cụ tìm kiếm theo. Google đã được các lãnh đạo của phong trào này hướng tới sự hội nhập của các số liệu tập trung vào phân tích nội dung và trình duyệt thi đua nhân lực. Google với Pandavà Penguin cập nhật cùng với các yếu tố khác cập nhật bảng xếp hạng . như Update Page Layout,EMD đã xuất bản trong khoảng thời gian này, đã nêu rõ mục tiêu của mình để xếp hạng các trang web trong SERPs (Search Engine Results Pages) theo vào một lúc để đánh giá con người của họ. Lúc đầu, nhận xét nội dung đã được sử dụng để cho Google để nhận ra các mô hình và các yếu tố mà con người thực sự xem xét khi đánh giá một trang web.

Do đó, nhiệm vụ để xếp hạng cao trong công cụ tìm kiếm cho các truy vấn nhất định đã trở nên phức tạp hơn nhiều. Các trang web nội dung và kiến trúc nên theo các hướng dẫn mà được coi là các tiêu chuẩn cho SEO như cấu trúc liên kết thích hợp, chính xác sử dụng các thẻ, tập trung vào các từ là mục tiêu cho các bảng xếp hạng tốt hơn nhưng duy trì sự cân bằng với việc rằng động cơ sẽ như để phân tích nội dung mà đã là mục tiêu của nó khán giả, người dân và không phải là công cụ tìm kiếm. Thay đổi liên tục về SEO và liên tục thông báo của tất cả các công cụ tìm kiếm về bao gồm hoặc loại trừ các yếu tố trong cơ chế của họ đã thực hiện SEO một lĩnh vực phức tạp đòi hỏi phảitập trung chuyên ngành .

Leave a Comment

Previous post:

Next post: