Liên kết xây dựng

by MuoiMuoi on 18 Tháng Mười Hai, 2012

Liên kết xây dựng là quan trọng đối với các công cụ tìm kiếm như nó là dành cho chủ sở hữu trang web. Liên kết các chỉ mục mà công cụ tìm kiếm có thể đi qua trang web của bạn và các liên kết được xây dựng, thì tốt hơn có cơ hồi đến với người dùng nhiều hơn.

xay-dung-lien-ket

Tại Vnbiti, chúng tôi xây dựng liên kết cho trang web của bạn trên một cơ sở hàng ngày để có tốc độ liên kết liên tục. Một trong những lá cờ lớn nhất cho Google là bắt đầu đột ngột sau đó dừng lại xây dựng liên kết, khi bạn đăng ký cho một trong gói SEO của chúng tôi bạn sẽ nhận được backlinks liên tục miễn là bạn là một khách hàng. Chúng tôi cũng kết hợp không theo các liên kết với các liên kết tiếp theo đó.

Chiến lược backlink của chúng tôi bao gồm xây dựng các liên kết tầng lớp và chuyên xâu vào trang web của bạn, ngoài việc sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội và các dịch vụ lập chỉ mục để có được backlinks của bạn một cách kịp thời thu thập dữ liệu và lập chỉ mục.

Nếu bạn muốn thêm thông tin để liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Dưới đây là nhiều nền tảng mà chúng tôi sử dụng cho tất cả các liên kết SEO khách hàng của chúng tôi xây dựng:

  • Page Rank cao Diễn đàn Liên kết Xây dựng
  • Page Rank cao Blog Bình luận xã hội Bookmarking
  • Thư phản hồi và những đề nghị, gợi ý
  • Điều những phản hồi và những đề nghị, gợi ý
  • Page Rank cao Wiki Liên kết Xây dựng
  • Twitter RT Backlinks
  • Page Rank cao Web 2.0 Thuộc tính
  • Page Rank cao Edu Backlinks
  • Page Rank cao Chính phủ Backlinks
  • Xây dựng Tier liên kết lần thứ 2 (điều này làm cho các liên kết chính của bạn mạnh mẽ hơn rất nhiều)

Leave a Comment

Previous post:

Next post: