Pay Per Click Advertising

by MuoiMuoi on 16 Tháng Mười Hai, 2012

Hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn thế giới đã quảng cáo trang web của họ với các chiến dịch trả cho mỗi nhấp chuột. Những chiến dịch này cho phép bạn có được những khách truy cập được nhắm mục tiêu nhất với các quảng cáo văn bản trên tất cả các công cụ tìm kiếm lớn.

Quảng cáo theo ngữ cảnh trong các công cụ tìm kiếm là có quảng cáo văn bản trả tiền xuất hiện trong kết quả tìm kiếm Google, Yahoo hay Bing. Lợi thế cho hình thức quảng cáo này là khả năng thiết lập một ngân sách hàng ngày và để kiểm soát thời gian quảng cáo của bạn trả tiền. Điều này làm cho một công cụ hiệu quả để thu hút khách truy cập được nhắm mục tiêu trong khi có toàn quyền kiểm soát của chiến dịch quảng cáo theo ngữ cảnh.

kết quả Nhanh

Quảng cáo Pay Per Click cho phép bạn để bắt đầu chạy quảng cáo trong vòng một giờ sau khi tạo chiến dịch ban đầu của bạn và thiết lập tài khoản của bạn. Bạn sẽ thấy khách truy cập được nhắm mục tiêu ngay lập tức trở nên trực tiếp đến trang web của bạn sau khi bắt đầu chiến dịch của bạn.

Lợi ích :

 • Nhận được kết quả nhanh chóng trong vòng 24 giờ.
 • Quảng cáo hướng đối tượng mục tiêu của sự lựa chọn của bạn.
 • Việc thanh toán chỉ xảy ra khi người dùng nhấp chuột vào quảng cáo của bạn. Bạn chỉ trả tiền cho khách hàng tiềm năng hoặc đã quan tâm.
 • Một cơ hội để thử nghiệm với quảng cáo văn bản khác nhau dựa trên đối tượng mục tiêu.
 • Hiệu quả của một chiến dịch quảng cáo có thể được tính toán thông qua việc sử dụng Google Analytics để theo dõi và phân tích chuyển đổi rõ ràng.
 • Kiểm soát chi phí linh hoạt bằng cách thiết lập ngân sách hàng ngày.
 • Khả năng tùy chỉnh mà khu vực quảng cáo của bạn sẽ hiển thị.
 • Khả năng cụ thể thời gian và ngày trong chiến dịch của bạn sẽ chạy.
 • Kiểm soát hoàn toàn những gì từ khóa để sử dụng, và làm thế nào lớn hay nhỏ chiến dịch sẽ được.

Quảng cáo theo ngữ cảnh trong Google Adwords và Bing

Google Pay Per Click Campaign Management

 

Bing Pay Per Click Campaign Management

 

 

Chúng ta làm việc như thế nào?

Pay Per Click Advertising

 

 • Chúng tôi nghiên cứu tiềm năng thị trường của bạn và đối tượng mục tiêu.
 • Sự hình thành các cấu trúc của tài khoản của bạn.
 • Chúng tôi lựa chọn những từ khoá tốt nhất có thể dựa vào các yêu cầu của chiến dịch.
 • Thiết lập các quảng cáo dựa trên thông số kỹ thuật.
 • Tối ưu hóa trang đích.
 • Giám sát và báo cáo hàng tháng về tiến độ cho tất cả các chiến dịch.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: