Phân tích trang web

by MuoiMuoi on 26 Tháng Mười Một, 2012

Phân tích trang web – là quá trình theo dõi thu thập dữ liệu và đo lường các dữ liệu, lưu lượng truy cập. Làm thế nào để có lợi cho việc sử dụng thông tin. Mục tiêu chính của việc phần tích trang web là thu thập thông tin chính xác để sử dụng vào việc tối ưu hóa trang web của bạn và quảng bá website.

phan-tich-trang-web

Nhiệm vụ của việc phần tích trang web

  • Xác định trang web của bạn có thể đáp ứng các mục tiêu kinh doanh của bạn.
  • Định về số lượng và chất lượng của khách hàng truy cập.
  • Đánh dấu các nguồn hiệu quả nhất và chi phí hiệu quả tác động vào lượng truy cập.
  • Xác định bất kỳ vấn đề nào trên trang web.
  • Tìm kiếm phương pháp để có khả năng tăng tỷ lệ truy cập.

Tại sao bạn cần phân tích trang web?

  • Để tăng hiệu quả của việc SEO trang web bạn và các chiến dịch quảng cáo.
  • Để tối ưu hóa hiệu quả của các hoạt động trang web.
  • Để cải thiện ROI (lợi nhuận trên đầu tư)  trong khi vẫn giữ chi phí thấp.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: