Redirect 301 trong asp và asp.net

by MuoiMuoi on 18 Tháng Hai, 2013

Mục tiếu của thiết lập cấu hình redirect cho một webstie là để phòng chông khả năng bị duplicate của các đường link trong một webstie, dẫn đến hiện tượng các search engine index không đồng đều, và phân tán sức mạng SEO của tổng thể. Với việc sử dụng cácmã nguồn mở làm bằng php như joomla hay wordpress thì việc vận dụng chức năng 301 redirect này khá dễ dàng với việc sử dụng file .htaccess cấu hình sẵn trên server linux.

Nhưng trong ASP và ASP.net thì là một chuyện khác, vì cấu trúc khác hẳn và chạy trên server windows (ko sử dụng được file .htaccess). Dẫn đến những thông tin về việc sử dụng 301 redirect cho ASP & ASP.net không có nhiều. Hôm nay cũng tình cờ làm việc với một số khách hàng sử dụng website asp nên mình cũng muốn share với các bạn một số thủ thuật nhỏ trong việc phòng chống duplicate content trong phân khúc website này.

Việc sử dụng cũng khá đơn giãn, các bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào file index.asp hoặc index.aspx là ok.

1. 301 Redirect với ASP

<%@ Language=VBScript %>
<%
Response.Status=”301 Moved Permanently”
Response.AddHeader “Location”,”http://www.thuvienwebmaster.com/”
%>

 

2. 301 Redirect với ASP.net

<script runat=”server”>
private void Page_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
Response.Status = “301 Moved Permanently”;
Response.AddHeader(“Location”,”http://www.thuvienwebmaster.com”);
}
</script>

3. Redirect từ /index.asp, /index.aspx về domain.com/

Chức năng này giúp website của các bạn loại bỏ nốt phần còn lại của duplicate link đó là có index và không có index.

Để loại bỏ index.asp hoặc .aspx các bạn thêm đoạn code sau vào file index.asp hoặc index.aspx

If LCASE(Left(Request.ServerVariables(“HTTP_HOST”),4)) <> “www.” then
Response.Status = “301 Moved Permanently”
Response.AddHeader “Location”, “http://www.thuvienwebmaster.com”
Response.End
End If

Với kiến thức nông cạn của mình trong ASP có lẽ phần ứng dụng trên sẽ có nhiều sai sót, mong rằng sẽ nhận được sự góp ý của các bạn trong ngôn ngữ lập trình này.

Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp ích được nhiều cho website asp của các bạn trong việc tối ưu hóa cho máy tìm kiếm.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: