SEO 2013 Update

by MuoiMuoi on 4 Tháng Chín, 2013

Như các bạn đã biết 2012 là một năm khá thành công và dễ dàng cho các SEOer trong việc đẩy từ khóa và xây dựng backlink hoặc xây dựng trang vệ tinh. Việc cập nhật PR của SEO 2012 cũng khá là thoáng vì mốt số website mới ra đời vẫn có thể lên được PR 3 hoặc 4 có site lên 5 thậm chí 6 mà việc tạo backlink không hề khó khăn.

SEO 2013 là một sự đổi mới hoàn toàn cho giới SEOer! nhiều website bị rớt thứ hạng trầm trọng sau đợt cập nhật Panda đầu tiền gần đây là Penguin và chắc chắn sẽ còn nhiều đợt càn quét khác nữa từ Google. Như bạn đã biết hiện tại Google đã không còn cập nhật PR cho website nữa, hoặc đang âm thầm cập nhật mà không thông báo cho chúng ta biết, điều này còn nằm trong dự đoán. Nhưng việc duy nhất và hiện tại chúng ta phải biết và nắm bắt được là một số đổi mới trong cách tư duy của Google. Những thông tin mới nhất từ SearchMetrics sẽ giúp ít nhiều cho chúng ta trong phương án và cách giải quyết cho những từ khóa đã bị xụt hạng trầm trọng vừa qua.

nghien cuu cua search metrics

Như chúng ta đã biết tứ đại thiên vương của những năm trước 2012 gồm: Domain keys -> Content -> Links -> On Page, nhưng sang năm 2013 đã có một số đổi mới đáng kể, chúng ta cùng tìm hiểu xem phía dưới đây là những đổi mới, cải tiến của google năm 2013:

nhung thay doi trong seo 2013

(Những thay đổi trong SEO 2013)

Bí quyết SEO của năm 2013 gồm 3 yếu tố quan trọng sau:

 1. Content is king
 2. Activation is queen
 3. Community is army

bi quyet seo 2013

(bí quyết seo 2013)

 3 yếu tốt quan trọng nhất cho SEO 2013:

 1. Social signal: 45% (Google +, Facebook, Others)
 2. Backlink tốt: 29% (Popularity, Anchor text, Others)
 3. Content + onpage: 26% (Keywords, Technical, Others)

Chi tiết tỉ lệ % ảnh hưởng của các factors chính:

 • Onpage code: 10%
 • Onpage content: 16%
 • Số lượng backlink tốt: 29%
 • G+ tự nhiên: 9%
 • Facebook share: 7%
 • Facebook like: 6%
 • Facebook comment: 7%
 • Twitter: 5.5%
 • Pinterest: 5.5%

Ảnh hưởng của Onpages – Offpage:

 • On-page factor: 26%
 • Off-page factors: 74%

On-page + Off-page = High Rankings

On-Page Factors:

on-page factors

(On-page factors)

Backlink Factor:

backlink factors

(Backlink factors)

Những yếu tố bị giảm giá trị:

 • EMD: Exact match domain
 • Large Exact Anchor text
 • Un-natural links
 • Duplicate content
 • Autormated content

Những yếu tốt không công bố (những vẫn ngầm có tác dụng):

 • SLL
 • CTR on Serp
 • Bounce rate
 • Time on site

SEO 2014?

Những yếu tốt gia tăng sắp tới:

 • G+ Author rank
 • Local queries
 • Responsive/ Mobile/ Smart TV
 • UI & UX design
 • Conversion tracking
 • Kiến thức đồ/ Tín hiệu brand
 • Chất lượng cộng đồng kết nối
 • Nội dung thị giác & Rich media

Chúng ta cùng tìm hiểu mốt số loại hình được dự doán cho SEO 2014 sắp tới:

kiến thức đồ

(Kiến thức đồ)

G+Page va Brandpage

(G+Page và Brandpage)

 

Googl Zeitgeist

(Googl Zeitgeist)

Local SEO va Google Venice

(Local SEO và Google Venice)

 

KML va Menice la gi(KML và Menice là gì?)

Sitemap generator

(Sitemap generator)

 

 

 Nguồn: VinaLink

Leave a Comment

Previous post:

Next post: