Sự điều hướng trong website

by MuoiMuoi on 18 Tháng Mười Một, 2015

 • Có hai thành phần thường thấy trong các trang web làm nhiệm vụ điều hướng là menu và
  navigator.
 • Ý nghĩa của menu

+ Về mặt người duyệt web, các menu như một “bảng giới thiệu” những trang quan trọng nhất
của website.
+ Về mặt SEO, trang chủ của các website thông thường sẽ nhận được điểm số cao hơn rất
nhiều so với các trang còn lại, menu thực chất cũng là một liên kết (có thể là liên kết hình
ảnh, liên kết văn bản, …), vì thế những liên kết này trỏ về trang nào đó trong website tương
đương với việc trang chủ “vote” cho các trang đó.

 • Ý nghĩa của navigator

+ Về mặt người duyệt web, navigator đóng vai trò như một sơ đồ chỉ dẫn “đường đi” trong
website.
+ Về mặt SEO, navigator là “hoa tiêu” cho các spider khám phá ra những trang còn lại trong
website của các bạn.

 • Có rất nhiều dạng menu (image map menu, drop-down menu, …) cũng như có rất nhiều cách
  thể hiện menu (text link, flash, javascript, …) vì thế để có thể kết hợp hài hòa giữa các yếu tố
  cho người duyệt web và thân thiện với các bộ máy tìm kiếm là do sự khéo léo của các bạn. Và
  điều này cũng tương tự cho navigator

su-dieu-huong-trong-website

 

su-dieu-huong-trong-website-1

 

su-dieu-huong-trong-website-2

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: