Sử dụng nhiều keyword ở các trang hơn là tập trung keyword ở trang chủ

by MuoiMuoi on 29 Tháng Tám, 2012

việc các bạn ra sức làm SEO google, cố gắng nhồi nhét càng nhiều keyword càng tốt vào trang chủ của website bạn đang là một thực tế thường thấy ở Việt Nam. Một số webmaster chỉ chú trọng làm SEO cho 1 trang duy nhất mà quên rằng, chính những phần content, những trang nhỏ trong website mới chính là nguồn thu về traffic chủ yếu cho webite của bạn. Nhưng việc làm này chỉ có tác dụng đẩy bạn vào 1 cuộc chiến không cân sức với những ông lớn trong lĩnh vưc của bạn, một cuộc cạnh tranh mà bạn khó có khả năng chiến thắng.

Hãy cố gắng chia đều sức mạnh quảng bá của website, để những trang con trong website gánh bớt 1 phần trách nhiệm về traffic cho website của bạn. Sức mạnh phải được kết hợp từ tông thể website chứ không phải tập trung hết cả và home page. Trang chủ là trang đầu tiên của direct traffic nhưng nó không phải là trang đâu tiên của referring traffic và search engine traffic.

tham khảo trên trang làm SEO thì ở 2 bài viết khác nhau thì description và keywords khác nhau và liên quan đến bài viết đó.

Bài viết nên đọc:

 

{ 1 comment… read it below or add one }

admin Tháng Ba 9, 2013 lúc 1:25 chiều

Bạn có thể tiếp tục seo trang con không sao cả. Nếu bạn muốn đặc biệt seo tổng lực cho một phần mềm nào đó thì bạn có thể đặt link toàn trang cho phần mềm đó. về trang chủ thì chủ yếu là cái nơi đển đồ tất cả backlink về rồi từ đó phân tán sức mạnh ra …

Trả lời

Leave a Comment

Previous post:

Next post: