Posts Tagged / APEC 2017

Tài chính toàn diện cho phát triển nông nghiệp, nông thôn

Posted Posted by admin in Tin tức     Comments No Comments
Feb
25

Dân trí Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết: Việt Nam đề xuất chủ đề hợp tác APEC 2017 nhấn mạnh tới tài chính toàn diện trong việc hỗ trợ phát triển bền vững nông nghiệp – nông thôn là do phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn đang là mối quan tâm lớn… >> APEC 2017: Tăng trưởng kinh tế khu vực còn nhiều rủi ro, thách thức >> Khai mạc Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC
read more