Posts Tagged / Giải pháp SEO

SEO On-Page tiếp theo – Phần 6

Posted Posted by admin in Hướng dẫn SEO     Comments 2 Comments
Aug
24

Ở phần SEO On-page trước chúng ta đã đề cập tới một số yếu tố về thẻ HTML và tối ưu các thẻ trong trang web, phần này chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm về các yếu tố khác trong trang web cũng ảnh hưởng đến quá trình SEO của chúng ta.

Duyệt lại một số điểm cơ bản của một trang web mà SEOer nên biết:

1. Nên thiết kế layout với Table hay DIV?

read more

SEO On-page và những yếu tố liên quan – Phần 5

Posted Posted by admin in Hướng dẫn SEO     Comments No Comments
Aug
23

SEO Onpage là gì?– Seo Onpage là quá trình tối ưu hóa Website và nội dung các trang trong Website nhắm giúp trang web của bạn trở nên thân thiện hơn với các SE. Điều này có ý nghĩa quan trọng khi làm SEO vì các SE sẽ đánh giá cao trang web của bạn và gia tăng vị trí xếp hạng trên các SERPs nếu bạn thực hiện Onpage tốt. read more