Thành lập nhóm nòng cốt vì một châu Á – Thái Bình Dương khỏe mạnh

Posted Posted by admin in Tin tức     Comments No Comments
Feb
25


Dân trí Một nhóm nòng cốt có 6/21 nền kinh tế thành viên của APEC bao gồm Việt Nam, Pê-ru, Ốt-xtrây-lia, Trung Quốc, Đài Bắc – Trung Quốc và Phi-líp-pin đã được thành lập với mục tiêu mục tiêu “Vì Một châu Á – Thái Bình Dương khỏe mạnh đến năm 2020”

Trên đây là kết quả Cuộc họp Nhóm công tác về Y tế của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vừa diễn ra trong hai ngày 23 và 24/2 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Cuộc họp Nhóm công tác về Y tế của APEC vừa diễn ra trong hai ngày 23 và 24/4 tại TP Nha Trang, Khánh Hòa
Cuộc họp Nhóm công tác về Y tế của APEC vừa diễn ra trong hai ngày 23 và 24/4 tại TP Nha Trang, Khánh Hòa

Tại Cuộc họp, với vai trò là nền kinh tế chủ nhà, Việt Nam đã đưa ra chủ đề và ưu tiên của Nhóm trong năm 2017 và đã được sự ủng hộ cao của 21 nền kinh tế APEC: “ Tăng cường hệ thống y tế hướng tới bao phủ y tế toàn dân và phát triển bền vững”.

Theo chủ đề nghị sự, các đại biểu đã rà soát các kết quả thực hiện Lộ trình “Vì Một châu Á – Thái Bình Dương khỏe mạnh đến năm 2020” và đánh giá cao kết quả thực hiện Lộ trình trong khu vực. Đồng thời, báo cáo định hướng bốn lĩnh vực trọng tâm; gồm: Tiếp tục thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) phù hợp với chương trình phát triển sau năm 2015; Tăng cường kiểm soát và phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm, bao gồm các bệnh về sức khỏe tâm thần, mất sức lao động, bạo lực và thương tích; Tăng cường hệ thống y tế hỗ trợ Bao phủ y tế toàn dân; và Thúc đẩy chuẩn bị ứng phó với tình trạng khẩn cấp, bao gồm các hệ thống ứng phó và phục hồi cho tình trạng y tế công cộngkhẩn cấp.

Theo đó, APEC đã rà soát lại 5 nhân tố trụ cột để triển khai Lộ trình, bao gồm: Tăng cường cam kết và lãnh đạo của Chính phủ cho y tế; Thiết lập cơ chế đối thoại và hợp tác cả các bên liên quan; Dự phòng, kiểm soát và tăng cường nhận thức; Thúc đẩy sáng kiến về khoa học đời sống; Tăng cường hợp tác liên ngành và đa quốc gia.

Kết quả, tại Cuộc họp, các nền kinh tế thành viên APEC đã chính thức thông qua việc thành lập Nhóm nòng cốt APEC để đưa ra các giải pháp cho các thách thức để thực hiện thành công Lộ trình vì một châu Á – Thái Bình Dương khỏe mạnh đến năm 2020, với sự tham gia của 6 nền kinh tế bao gồm Việt Nam, Pê-ru, Ốt-xtrây-lia, Trung Quốc, Đài Bắc – Trung Quốc và Phi-líp-pin.

Ở vai trò nền kinh tế chủ nhà năm APEC 2017, PGS.TS Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế cho biết, Đại diện Việt Nam đã có bài trình bày chính thức về kế hoạch tổ chức Đối thoại cao cấp lần thứ 7 về Y tế và Kinh tế và các sự kiện liên quan đến y tế trong năm 2017.

Việt Nam khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với các thành viên để tổ chức thành công sự kiện quan trọng này. Đoàn Việt Nam cũng đã đưa ra các sáng kiến về chủ đề: Tăng cường phòng chống Lao và Lao đa kháng thuốc trong khu vực APEC, sáng kiến về hài hòa các quy chuẩn về an toàn thực phẩm tại các phòng thí nghiệm, sáng kiến về chia sẻ kinh nghiệm về quản lý bệnh thalassamia và vai trò của an toàn truyền máu trong việc thúc đẩy về chất lượng sống của bệnh nhân thalassamia, được nhiều thành viên ủng hộ, tham gia đồng sáng kiến.

Khánh Hiền

Post comment