Tối ưu hóa nội dung trang web – chiến lược từ khóa

by MuoiMuoi on 2 Tháng Mười Hai, 2012

Trang web của bạn sẽ nổi bật trong số hơn 24 tỷ trang web. Hiển thị trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm là điều cần thiết cho việc quảng bá sản phẩm. Ngoài ra, nếu làm về giáo dục thì nội dung trang web của bạn phải là trang đầu tiên xuất hiện.
Tối ưu hóa là để cải thiện sự liên quan trong nội dung của bạn và cải thiện cấu trúc của trang web của bạn giúp các robot của công cụ tìm kiếm dễ đọc hơn.
Lý tưởng nhất, một chiến lược tối ưu hóa sẽ được lên kế hoạch và thiết lập để thiết kế một trang web. Tuy nhiên, chúng ta có thể làm việc để cải thiện tối ưu hóa của một trang web hiện có.
Việc phân tích từ khóa tiềm năng dựa trên ngành nghề của bạn và ngôn ngữ là bước đầu tiên của tối ưu hóa, vì những thay đổi cho trang web sẽ phụ thuộc vào dữ liệu. Một báo cáo chi tiết sẽ được trình bày.

Các yếu tố ảnh hưởng đến các vị trí tự nhiên

Các từ khóa nên được chứa trong trang web của bạn tôn trọng mật độ lý tưởng, cũng như các biến thể của nó trong số ít và số nhiều, nếu đảo ngược của nó là sự kết hợp của các từ, các điều khoản liên quan của nó, vv.

  • tối ưu hóa Tên trang, tên tập tin, liên kết, hình ảnh phải có tên mô tả.
  • tối ưu hóa Phải xác định tiêu đề đoạn và đoạn văn của bạn trong việc xác định kích thước của chúng. (H1, H2, …).
  • tối ưu hóa Tạo một tập tin “robots.txt” được sử dụng để chỉ cho robot để loại trừ những mục không cần thiết.
  • tối ưu hóa Một tập tin hoặc trang “Sơ đồ” hoặc “sitemap” rất cần thiết để điều hướng website của bạn.
  • tối ưu hóa Viết lại liên kết có thể là cần thiết nếu bạn có liên kết với hơn 3 biến.
  • tối ưu hóa Sử dụng chuyển hướng 301 trang bị lỗi 404 sang trang mới để tối ưu.
  • tối ưu hóa Tránh viết nội dung hoặc các trang web 100% flash và javascript.

Có hơn 140 yếu tố ảnh hưởng đến vị trí tự nhiên của bạn trong công cụ tìm kiếm của Google.
Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một bản báo cáo phân tích chi tiết nhất sau khi tìm các từ khóa và vị trí tiềm năng trong ngành nghề của bạn cũng như tối ưu hóa đầy đủ cho trang web của bạn.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: