Tối ưu Site Performance

by MuoiMuoi on 2 Tháng Mười Hai, 2012

Để tối ưu điều hướng các trang web, trình duyệt web của bạn nên được cập nhật lên phiên bản mới nhất, trong khi cũng đảm bảo rằng trình duyệt của bạn hỗ trợ JavaScript 1.2 hoặc cao hơn. Việc kích hoạt JavaScript (một loại tối ưu web được sử dụng trong hầu hết các ứng dụng) là một quá trình đơn giản, bạn có thể hoàn thành chỉ trong một vài cú click chuột, và sẽ cho phép bạn điều hướng tốt hơn các trang web.

Trình duyệt web được hỗ trợ

  • Internet Explorer (7,0 và cao hơn)
  • Firefox (3,6 và cao hơn)
  • Safari (4.0 và cao hơn)
  • Chrome (11,0 và cao hơn)

JavaScript

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy một danh sách các Web trình duyệt xác định vị trí các trình duyệt bạn đang sử dụng và thực hiện theo các hướng dẫn để kích hoạt JavaScript trên máy tính của bạn.

Internet Explorer
Trong trình đơn Internet Explorer:
1. Chọn Tools> Internet Options.
2. Nhấp vào tab Security.
3. Nhấp vào nút Custom Level.
4. Cuộn xuống đến phần Scripting.
5. Chọn Enable cho Active Scripting và Scripting of Java Applets.
6. Nhấp vào OK.
7. Chọn YES nếu hộp xuất hiện để xác nhận.
8. Nhấp vào OK. Đóng cửa sổ.
9. Tải lại trang.

Mozilla Firefox
1. Mở Firefox.
2. Trên menu Tools, chọn Options.
3. Nhấp chọn Content trong danh sách Options.
4. Trong phần nội dung, chọn hộp kiểm bên cạnh Enable JavaScript.
5. Click vào nút Advanced để mở hộp JavaScript Advanced Options.
6. Kiểm tra hộp dưới Allow scripts to phần mà bạn muốn cho phép.
7. Nhấp vào OK.
8. Nhấp vào OK.

Để kích hoạt JavaScript trong AOL
1. Từ menu My AOL, bấm vào Preferences.
2. Nhấp vào WWW.
3. Từ tab Security, nhấp vào Custom Level.
4. Cuộn xuống Active scripting.
5. Bấm vào Enable (hoặc Prompt).
6. Nhấp vào OK.
7. Nhấp vào OK.
8. Đóng Preferences.

Để kích hoạt JavaScript trong trình duyệt Safari
1. Trên menu Safari, bấm vào Preferences.
2. Nhấp vào biểu tượng Security.
3. Click vào Enable JavaScript bên cạnh phần nội dung Web nếu nó không được kiểm tra.
4. Đóng cửa sổ Preferences.
5. Đóng và khởi động lại Safari.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: