Tỷ lệ nhấp chọn CRT Google Ranking

by MuoiMuoi on 21 Tháng Hai, 2013

tìm kiếm xuất hiện đầu tiên, một số khác sẽ chọn kết quả thứ hai, và ít người chọn kết quả nằm thứ 3, v.v.

Nhìn chung, việc phân bố tỷ lệ nhắp chọn trên các kết quả tìm kiếm khác nhau đều tương tự với mọi từ khóa. Ví dụ, đây là biểu đồ thống kê số lần nhắp chọn cho các kết quả tìm kiếm nằm ở vị trí thứ 1 cho đến thứ 10 :

Hình 1 : Tỷ lệ nhắp chuột bình thường cho 10 kết quả tìm kiếm đầu tiên.

Chúng ta nhận thấy tỷ lệ nhắp chọn giảm dần từ vị trí thứ 1 cho tới thứ 10. Số lượng người dùng thật sự có ý nghĩa trong 5 kết quả đầu tiên. Cần chú ý rằng vị trí đầu tiên ở trang thứ 2 (kết quả thứ 11 trong trường hợp chỉ hiển thị 10 kết quả/trang) sẽ lớn hơn tỷ lệ ứng với các vị trí cuối cùng của trang đầu tiên.

Còn nếu một trang xuất hiện trong kết quả tìm kiếm nhưng lại nhận được tỷ lệ nhắp chọn bất thường thì Google sẽ dễ dàng xác định ra nó :

Hình 2 : Tỷ lệ nhắp chuột bất thường của một trang trong top 10 kết quả tìm kiếm Google.

Trong ví dụ này, vị trí thứ 6 nhận được nhiều nhắp chọn hơn tỷ lệ trung bình tại vị trí này. Dường như trang Web ứng với vị trí thứ 6 này thu hút người dùng hơn.

Và như các bạn đã biết, Google luôn nỗ lực để trả về các kết quả tốt nhất, hữu ích nhất cho người dùng trong trang kết quả tìm kiếm. Bởi vậy nếu có nhiều người dùng nhắp chọn một kết quả, Google rất có thể sẽ đưa trang đó lên một vị trí cao hơn trong kết quả tìm kiếm. Và khi làm như thế, thì Google đã xếp hạng cao hơn những Website hấp dẫn, thu hút, và người dùng sẽ hài lòng hơn với kết quả tìm kiếm.

Webmaster Website phải làm gì ?

Những lập luận bên trên mặc dù rất logic và ý nghĩa nhưng không có nguồn tin chính thích nào của Google công nhận ngoại trừ các bài viết liên quan tới tối ưu snippets bằng thẻ meta description là có nhắc đến tăng tỷ lệ nhắp chuột khi tối ưu phần mô tả. Vì vậy mình khuyên bạn nên tối ưu tiêu đề và snippets thông qua meta description vừa trích dẫn.

Khi mà tiêu đề trang Web và phần mô tả càng rõ rảng, cuấn hút người dùng thì càng nhiều người sẽ lựa chọn chúng. Vô hình chung trang Web của bạn sẽ có thứ hạng cao hơn. Vì vậy, đứng thứ hạng cao chưa phải là đủ mà bạn còn cần người dùng nhắp chọn vào trang của bạn trong kết quả tìm kiếm.

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: