White-Hat SEO vs Black – Hat SEO

by MuoiMuoi on 18 Tháng Mười Một, 2015

Bài học này sẽ cung cấp cho các bạn những định nghĩa rõ ràng về các kỹ thuật spam khác nhau để các bạn có thể nhận ra và tránh sử dụng trong chiến dịch SEO của các bạn. Ngoài ra, các bạn cũng có thể xác định kỹ thuật nào là White-hat SEO, kỹ thuật nào là Black-hat SEO.

White-hat SEO

white-hat-seo-vs-black-hat-seo

 

White-hat SEO đề cập đến việc sử dụng các kỹ thuật, chiến thuật, chiến lược SEO hướng đến người sử dụng (không phải là công cụ tìm kiếm) và hoàn toàn tuân thủ theo những chỉ dẩn và chính sách của các công cụ tìm kiếm. Một vài ví dụ về các kỹ thuật White-hat SEO như phân tích và nghiên cứu từ khóa, xây dựng liên kết để gia tăng sự phổ biến liên kết hoặc biên soạn nội dung hướng đến người duyệt web.

Black-hat SEO

white-hat-seo-vs-black-hat-seo2Black-hat SEO cũng tương tự như White-hat SEO, nhưng thay vì hướng đến người sử dụng, Black-hat SEO hướng đến các công cụ tìm kiếm và thường không tuân theo các chỉ dẫn và chính sách của các công cụ tìm kiếm.Một vài ví dụ về các kỹ thuật Black-hat SEO như nhồi nhét từ khóa, ẩn nội dung, hoặc các trang

Doorway

Có rất nhiều kỹ thuật Black-hat đã lỗi thời và các spider dễ dàng nhận diện. Tuy nhiên, cũng có những kỹ thuật phức tạp và đầy sáng tạo.Điều quan trọng mà các bạn phải nhớ là những phƣơng pháp bất hợp pháp có thể mang lại kết quả nhanh chóng cho ngày hôm nay nhƣng cũng có thể hại các bạn trong ngày mai. Để tránh vô tình hay cố ý sử dụng các kỹ thuật Black-hat, các bạn hãy trả lời 2 câu hỏi sau:

  • Nội dung trang web của các bạn có giúp ích gì cho người duyệt web không?
  • Bạn có thực hiện chiến dịch này để tối ưu hóa nếu các công cụ tìm kiếm không tồn tại?

Các bạn có thể tham khao các chỉ dẫn của Google về những kỹ thuật cần phải tránh khi triển khai chiến dịch SEO:

  • http://www.google.com/webmasters/seo.html
  • http://www.google.com/webmasters/guidelines.html
  • http://www.google.com/contact/spamreport.html

Những phương thức được xem là Black-hat SEO

Ẩn nội dung (Hidden/Invisible)

Sử dụng màu chữ trùng với màu nền. Nếu các bạn cố tình, hãy chuẩn bị tinh thần vào ban list. Ngoài ra còn 1 trường hợp vô tình các bạn phải tránh, màu nền trang web của bạn là màu trắng, trong nội dung trang có sử dụng table, màu của table là một màu tối, sau đó các bạn dùng màu trắng làm màu chữ cho table. Đối với người duyệt web, họ thấy rất rõ ràng màu nền và màu chữ, nhưng với các spider, chúng chỉ thấy màu nền và màu chữ là như nhau và kết quả là các bạn vô tình tự làm hại mình. Một kỹ thuật phức tạp hơn là làm cho nội dung “tàng hình” với người duyệt web bằng sự giúp đỡ của CSS. Hầu hết các chuyên gia đều thống nhất rằng các spider không thể phân tích và hiểu CSS. Thêm vào đó, tập tin CSS thông thường liên kết từ bên ngoài trang HTML và nếu các bạn sử dụng robots.txt để ngăn chặn spider thu thập thông tin  của tập tin CSS thì spider thực sự rất khó để phát hiện kỹ thuật này. Hai cách để làm cho nội dung “tàng hình” thường sử dụng là:

<span style=”visibility:hidden;”>This text will not be visible</span>

<span style=”display:none;”>This text will not be visible either</span>

Sử dụng co chữ rất nhỏ

Trình bày nội dung với co chữ < 6pt là bạn đang muốn các công cụ tìm kiếm “ chăm sóc

đặc biệt” trang web của các bạn. Thậm chí một chổ trong ban list vào 1 ngày không xa.

Nhồi nhét từ khóa

Đây là kỹ thuật spam lỗi thời nhất nhưng vẫn còn nhiều người sử dụng với hy vọng được xếp hạng tốt hơn. Đừng bao giờ lặp lại từ khóa trong META keywords, META description hoặc Title. Thậm chí có một số người hy vọng đánh lừa được các công cụ tìm kiếm bằng cách thêm vào nhiều Title, META. Hãy xem ví dụ bên dưới và tránh xa nó càng sớm càng tốt.

<meta name=”Keywords” content=”furniture, office furniture, home furniture, furnishing,

online furniture store, best furniture prices, home decor, decoration, decor stuff, online

decor store” />

Trang trại liên kết

Trang trại liên kết (link farm) đề cập đến những trang chỉ chứa đựng các liên kết đến các trang khác, hoặc các banner quảng cáo đến các trang khác mà hoàn toàn không có nội dung. Đừng để trang web của các bạn vượt qua con số 30 outbound link, nếu không, các công cụ tìm kiếm có thể xem là link farm. Các trang FFA (Free For All link page) là một hình thức cải tiến của link farm. FFA dùng một kịch bản tự động để có thể thêm liên kết mới và xóa liên kết cũ nhất khi đạt đến giới hạn về số lượng liên kết có trong trang Cấm liên kết đến link farm hoặc FFA là thông báo chính thức từ các công cụ tìm kiếm và có thể đánh mất vị trí xếp hạng của các bạn nếu cố tình không tuân thủ.

Doorway page

Doorway page có nhiều cách gọi như trang phụ trợ, trang cổng phụ, trang chuyển tiếp, … Thực chất doorway page là những trang được tạo ra tự động với rất ít (đa phần là không có) nội dung, nó chỉ chứa đựng liên kết để dẫn đắt người duyệt web đến đúng trang mong muốn nhằm gia sự phổ biến liên kết của trang đó.

Spam vào nội dung của <noframes> và <noscript>

Để gia tăng mật độ từ khóa, các Black-hat SEOer thỉnh thoảng nhồi nhét từ khóa hoặc các liên kết vào nội dung của thẻ <noframes> hoặc <noscript>. Thật không may, các công cụ tìm kiếm phát hiện được điều này và xem đó là hành động spam.

<SCRIPT LANGUAGE=”javascript” SRC=”http://www.spamsite.com/counter.js” TYPE=”text/javascript”></SCRIPT><NOSCRIPT>

<a href=”http://www.spamsite01.com”>new homes</a>

<a href=”http://www.spamsite02.com/keywords.asp?keyword=concrete+design”>concrete design</a>

<a href=”http://www.spamsite03.com/keywords.asp?keyword=precast”>precast</a>

<a href=”http://www.spamsite03.com/keywords.asp?keyword=mantel”>mantel</a>

<a href=”http://www.spamsite04.net/”>home decorating</a>

<a href=”http://www.spamsite05.biz/”>home improvement </a>

<a href=”http://www.spamsite06.com”>luxury homes</a>

</NOSCRIPT>

Submit liên tục đến các công cụ tìm kiếm

Việc submit liên tục nhiều lần tại nhiều thời điểm được các công cụ tìm kiếm xem như là hành động spam. Không những các bạn không được lập chỉ mục mà còn có k hả năng được liệt vào ban list. Giới hạn việc submit mỗi tháng 1 lần cho cả trang web chưa được lập chỉ mục lẩn các trang mới cập nhật nội dung

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: